O firmě

Poskytujeme komplexní služby v oblasti projektování. Od studie až po kolaudaci. Služby generálního projektanta, ale i samostatnou statickou část projektu formou subdodávky pro generálního projektanta, nebo dodavatele stavby.
Pro projektování používáme programy ALLPLAN BIM a ARCHICAD od společností Nemetschek Group, které umožňují projektování ve 3D prostoru a to včetně vyztužování ve 3D prvcích a konstrukcích. To umožňuje kontrolu řešení v prostorových vazbách. Abychom zajistil optimální využití těchto programů spolupracujeme již řadu let s firmou Nemetschek v České republice a zajišťujeme pro ni hotline a školení pro moduly vyztužování.

Z historie:

Projekční služby zajišťujeme více než patnáct let. Na počátku jsme se převážně věnovali statice stavebních konstrukcí se zaměřením na větší objekty. Spoluprácí se zahraničními investory jsme přejali požadavky na nové konstrukce a nutné přizpůsobení konstrukcí požadavkům investorů. Od roku 2002 nabízíme také architektonicko-stavební část projektů a poskytování služeb generálního projektanta.
Na počátku roku 2004 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným.
Na jaře roku 2008 jeden ze společníků odešel a do společnosti vstoupili dva noví.
V roce 2008 jsme rozšířili nabídku svých služeb o statiku dřevostaveb a v roce 2009 jsme navázali spolupráci s dodavatelem dřevostaveb, firmou ALFAHAUS s.r.o. a stali se regionálním zástupcem pro Prahu a okolí.

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 97271

Úvod | O firmě | Projekty | Klienti | Dřevostavby | Kontakt

Vlkova 23, 130 00 Praha 3
2004 - 2009   |   KUPROS s.r.o.
Zapsáno v obchodním rejstříku, Městský Soud v Praze, oddíl C, vložka 97271